WORMER - Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Wormerland ontheffing verleend voor de bouw van een sportpark op de locatie van de huidige natuurijsbaan.


Het betreft een ontheffing voor provinciaal landschap en landelijk gebied op de locatie van de huidige natuurijsbaan.

Sportpark aan rand van het dorp

Het nieuwe sportpark past in het ruimtelijk plan van de gemeente Wormerland om de verouderde sportlocaties in Wormer te verplaatsen naar de rand van het dorp en tegelijkertijd het sportpark duurzaam te ontwikkelen. Op de locatie komt een nieuw tennispark en een nieuwe kantine en kleedkamers. De huidige natuurijsbaan wordt onderdeel van het nieuwe sportpark.

Ruimte voor 165 binnenstedelijke woningen

Met de verplaatsing van de natuurijsbaan en de bouw van het sportpark komt op verschillende locaties grond vrij voor binnenstedelijke woningbouw. De nieuwe woningen worden gebouwd in de segmenten sociale huur, middeldure huur, goedkopere koopwoningen en seniorenwoningen.

Landschappelijke inpassing

Aan de ontheffing stelt de provincie voorwaarden. Het gaat om landschappelijke inpassing die voldoet aan de kernkwaliteiten van het landschap in het Wormer- en Jisperveld. Voorwaarden zijn onder andere: open ruimte en vergezichten, habitat voor weidevogels, tegengaan van geluidoverlast en rekening houden met de regels voor stiltegebieden.