WORMER - WormerWonen en aannemersbedrijf Kwakkenbos uit Harmelen tekenden 12 december jl. de aannemingsovereenkomst voor de Spatterstraat.

Aan de Spatterstraat 23 t/m 45 oneven realiseert WormerWonen achttien nieuwe energie neutrale appartementen. Deze komen in de plaats van de twaalf oude portiekwoningen. Dit betekent dat er zes extra woningen gerealiseerd worden, wat natuurlijk zeer gewenst is in deze tijd van woningnood. Dit nieuwbouwproject vormt het sluitstuk van de vernieuwing van de Molenbuurt. In de Molenbuurt werden in de periode 2013 - 2018 al 154 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. In de aanliggende Plantsoenen werden alle 54 woningen gerenoveerd naar energielabel A.

Het definitieve ontwerp heeft aan alle vier de zijden een steile, klassiek aandoende, kap. Het nieuwe appartementsgebouwtje past in schaal (grootte) prima in de omliggende wijk. Dit ontwerp had dan ook duidelijk de voorkeur van de omwonenden. De gemeente Wormerland heeft zich samen met WormerWonen ingespannen om dit ontwerp gerealiseerd te krijgen. Wethouder Schalkwijk en directeur-bestuurder Van Nimwegen zijn daarom blij met de ondertekening van de aannemingsovereenkomst en de daadwerkelijke start van de werkzaamheden in het nieuwe jaar.

Na de kerstvakantie zal de aannemer beginnen met een aantal onderzoeken die nog verricht moeten worden voorafgaand aan de sloop en de bouw. Ook zullen dan de laatste (tijdelijke) huurders vertrokken zijn.