WORMER - Eindelijk is het zover: de flats aan de Watermuntstraat worden gesloopt. Het symbolische startsein voor de sloop werd gegeven door het intrappen van een deur door wethouder Jeroen Schalkwijk (Wormerland), John van Nimwegen (WormerWonen) en Koen van der Maat (bouwbedrijf Van der Gragt).

Eigenlijk had de sloop al in het laatste kwartaal van 2019 moeten plaatsvinden.
Jeroen Schalkwijk: “Helaas heeft dit project ernstige vertraging ondervonden door onduidelijkheid in de wetgeving rond de stikstofdepositie. Vooral de ligging tussen twee Natura 2000 gebieden speelde daarbij een rol, ook al gaat het hier om oude en gasgestookte woningen die worden vervangen door energie neutrale gasloze woningen. De gemeente heeft er alles aan gedaan om de spoed achter de procedures te zetten. “

John van Nimwegen: “Deze vertraging is niet uit te leggen aan de vele bewoners en omwonenden die ons vroegen waarom het zo lang moest duren voordat dit project echt van start ging. En dat voor een project dat louter milieuwinst oplevert. Beter zou zijn als wij dergelijke projecten, voor wat de stikstof depositie betreft, alleen zouden hoeven melden zodat geen hele vergunningprocedures van tientallen weken doorlopen zouden hoeven worden.”

De nieuwe appartementen worden gebouwd door bouwbedrijf Van der Gragt, samen met Floris Infra, voor de herinrichting van de straat, en M&O Techniek, voor de energiezuinige installatie. De architect is FKG-architecten uit Koog aan de Zaan.

De twee nieuwe flats worden drie verdiepingen hoog en worden op dezelfde plaats als de huidige flats gebouwd. Er worden 74 sociale huurwoningen gerealiseerd waarvan de meeste 3-kamer appartementen, met daarnaast een aantal 2-kamer en ook 4-kamer appartementen. Het extra aantal woningen wordt vooral mogelijk gemaakt doordat de garages in de onderbouw komen te vervallen. In het Programma van Eisen was het een belangrijk uitgangspunt om sociale controle toe te voegen op straatniveau. Vandaar dat garages plaats maken voor wonen. Hierbij komen de woonkamers aan de straatzijde te liggen, wat ook de levendigheid aan de straat verhoogt.

In de straat worden extra groenvoorzieningen en parkeerplaatsen toegevoegd.

De woningen worden gasloos en (bijna) energieneutraal door gebruik te maken van warmtepompen en zonnepanelen. Naar verwachting worden de woningen in 2021 opgeleverd.