ZAANDAM - Het Zaanse Arie Lemsfonds kiest vóór 1 mei een nieuw doel om te steunen en wil graag van u weten welke goede doelen of projecten in aanmerking komen. Tot 21 maart 2021 kunt u deze aanmelden via arielemsfonds@pvdazaanstreek.nl waarna de commissie van het fonds een keuze gaat maken. Meer informatie over het fonds, de werkwijze en 7 tips voor een goede aanvraag zijn te vinden op de website www.arielemsfonds.nl

De commissie kiest een project of activiteit op één van de terreinen Wonen, Werken, Sociaal en Duurzaamheid. Vervolgens wordt er op verschillende manieren geld ingezameld om de uitvoering mogelijk te maken. In aanmerking komen initiatieven op de genoemde terreinen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken en die in de geest van de vroegere PvdA-burgemeester van Zaanstad, Arie Lems, zijn. Belangrijke termen daarbij zijn: verbindend, overbruggen van tegenstellingen, de dialoog benutten, geen onderscheid tussen rangen en standen, idealistisch, bewust van de omgeving. “Wij willen deze keer graag projecten of activiteiten mogelijk maken die door een gebrek aan eigen inkomsten door de coronacrisis nu niet haalbaar zijn. Hierbij denken we onder andere aan de cultuursector“, aldus Piet Oudega, voorzitter van het Arie Lemsfonds. Na de bekendmaking van het doel dat gesteund gaat worden zal het fonds activiteiten organiseren om de benodigde middelen bijéén te brengen. Het Arie Lemsfonds steunt sinds 2004 projecten en goede doelen in de Zaanstreek en is een onafhankelijke ANBI-stichting. Het fonds is voortgekomen uit PvdA Zaanstreek. Kent u initiatieven die in aanmerking kunnen komen? Meld deze dan voor 21 maart 2019 aan bij het Arie Lemsfonds.