JISP - De grutto’s zijn overal te horen, net als veel andere weidevogels. Natuurmonumenten gaat binnenkort verder om het Wormer- en Jisperveld fijn in te richten voor ze. Rust, eten, een partner en een fijne broedplek, dat willen ze.

Natuurmonumenten heeft vorig jaar op een aantal (w)eilanden nabij Oostknollendam de waterhuishouding laten verbeteren. De afwatering van de aangepakte eilanden is verbeterd door enkele weidemolens te plaatsen. Deze molens hebben nu een vlotterunit zodat ze automatisch afslaan als het waterpeil goed is. En ze hebben een terugloop zodat in droge periodes water ingelaten kan worden. Met deze maatregelen kunnen we de weilanden beter beheren en vinden de grutto’s, tureluurs en andere weidevogels meer voedsel. En we beperken de bodemdaling.

Dit jaar wordt er gewerkt aan het waterbeheer op een aantal weidevogelgraslanden bij het Jisperpad en achter de boerderij van Oosteinde 50 in Jisp, waar een tijdelijk werkdepot komt. Als het weer meewerkt en alle broedvogels weer op weg naar het zuiden zijn wordt er eerst gemaaid. Daarna kan het werk aan de waterhuishouding beginnen.

De werkzaamheden zijn mogelijk dankzij een subsidie van Provincie Noord-Holland. Samen werken we aan een prachtig leefgebied voor de weidevogels.