WORMER - De nieuwbouw aan de Spatterstraat 23 – 45 in Wormer loopt als een trein. 15 oktober kon het tweede blok woningen uit de steigers tevoorschijn komen. De verwachtte oplevering is begin 2021. WormerWonen vindt het jammer dat zij de hoogtepunten van de nieuwbouw niet met de buurtbewoners kan vieren vanwege de coronabeperkingen. Toch wilde wethouder Jeroen Schalkwijk naar de bouwplaats komen om samen met John van Nimwegen van WormerWonen op gepaste afstand de laatste steigerplank weg te halen.

Wethouder Schalkwijk: “Met deze nieuwe sociale huurwoningen in Wormerland draagt WormerWonen bij aan de ambitie van de gemeente om het aantal woningen in het algemeen en specifiek het aantal voor sociale huurwoningen uit te breiden. Bovendien zijn de nieuwe woningen energieneutraal en vervangen we oudere woningen die veel meer energie verbruikten. Dit past bij het doel dat WormerWonen en de gemeente hebben om woningen te verduurzamen. Door huizen energiezuiniger te maken leveren we een bijdrage aan het klimaatakkoord; het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen”

Directeur WormerWonen John van Nimwegen: ‘Het is belangrijk dat gemeenten en woningcorporaties zich samen inspannen om zoveel mogelijk nieuwe, betaalbare woningen te realiseren in de Zaanstreek. De wachtlijsten zijn lang en de plekken voor nieuwbouw zijn schaars. Ook milieuregels kunnen nieuwbouw vertragen of frustreren. Behalve dat het belangrijk is om op deze manier iets aan de woningnood te doen, stimuleren we zo ook de economie en zorgen voor banenbehoud in deze coronacrisis.”

Aan de Spatterstraat 23 t/m 45 oneven realiseert WormerWonen achttien nieuwe energie neutrale appartementen. Deze komen in de plaats van de twaalf oude portiekwoningen. Dit betekent dat er zes extra woningen gerealiseerd worden. Dit nieuwbouwproject vormt het sluitstuk van de vernieuwing van de Molenbuurt. In de Molenbuurt werden in de periode 2013 - 2018 al 154 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. In de aanliggende Plantsoenen werden alle 54 woningen gerenoveerd naar energielabel A.

Het ontwerp van BBHD architecten heeft aan alle vier de zijden een steile, klassiek aandoende, kap. Het nieuwe appartementsgebouwtje past in schaal (grootte) prima in de omliggende wijk. Dit ontwerp had dan ook duidelijk de voorkeur van de omwonenden. De gemeente Wormerland heeft zich samen met WormerWonen ingespannen om dit ontwerp gerealiseerd te krijgen.