ZAANSTREEK-WATERLAND - De 8 gemeenten in Zaanstreek-Waterland en de provincie Noord-Holland hebben afgesproken om in de periode t/m 2025 samen te werken aan de woningbouw in de regio.


Het gaat om acties op het gebied van nieuwbouw, betaalbare woningen, wonen en zorg en duurzaamheid. Het merendeel van de nieuwe woningen wordt gebouwd binnen de stadscentra en dorpskernen en zoveel mogelijk in de buurt van trein- of grote busstations. Dit staat in het Woonakkoord Zaanstreek-Waterland 2021-2025 dat de provincie en de gemeenten Beemster, Edam-Volendam (per 6 juli), Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad op 29 juni zijn aangegaan.
Gedeputeerde Cees Loggen (RO en Wonen): “Zaanstreek-Waterland is een fantastisch gebied om te wonen, werken en recreëren. Hier zijn veel betaalbare, duurzame en goed bereikbare woningen nodig, met behoud van de prachtige omgeving. Daar zetten wij ons als provincie en gemeenten samen voor in.”

Versnellen woningbouwproductie

Om de ambities te realiseren heeft de regio een plancapaciteit voor ongeveer 16.700 woningen t/m 2024 en bijna 14.000 woningen voor de periode 2025 t/m 2029. Hiervan zijn voor 6.200 woningen al definitieve bestemmingsplannen. Voor de overige woningen willen de gemeenten de bouwplannen sneller omzetten van ‘zachte’ plannen (nog niet ruimtelijk vastgelegd) naar ‘harde’ plannen. Zodat er op tijd kan worden gestart met de bouw.

Deze woningen bouwen de gemeenten in verschillende woonmilieus, prijsklassen en woningtypen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de regio goed bereikbaar is en er oplossingen komen voor de problemen rond stikstof, PFAS en de geluidsgrenzen rond Schiphol.

Binnen steden en omvormen gebouwen

Om het landschap en de natuurwaarden in de regio te sparen, bouwen de gemeenten zoveel mogelijk binnen de stadscentra en dorpskernen. Ook worden bestaande gebouwen omgevormd tot woningen. De nieuwbouw wordt zoveel mogelijk geclusterd rondom bestaande of toekomstige OV-knooppunten: Zaan-IJ lob (noordelijke IJ-oever, station Zaandam, Achtersluispolder, Kogerveld) en stationsgebied Purmerend.

De regiogemeenten willen de toenemende vraag naar woningen gebruiken om de kwaliteit van de steden en vitaliteit van de dorpskernen te verhogen. Daarom gaan de provincie en gemeenten samen een visie opstellen over hoe ze de kernen in het landelijk gebied kunnen versterken.

Wethouder Songül Mutluer (Zaanstad): “We staan met de woningbouw in onze regio voor een grote opgave: veel nieuwbouw, meer betaalbaarheid, hogere kwaliteit en investeren op duurzaamheid. We streven naar meer evenwicht in de regio. De bijdrage van de provincie in deze samenwerking is essentieel. Het helpt in de lobby richting het Rijk om de randvoorwaarden voor nieuwbouw zo goed mogelijk neer te zetten, zoals infrastructuur, meer capaciteit en het nog meer versnellen van de nieuwbouw. Het is belangrijk dat we de plannen in de regio goed blijven afstemmen.”

Uitvoering

De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. De provincie zet subsidies, menskracht en kennis in om gemeenten te helpen snel passende, betaalbare en duurzame woningen te bouwen op goed bereikbare locaties. Voor de uitvoering van dit Woonakkoord en dat van de andere regio’s in Noord-Holland stelt de provincie een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor 5 jaar.