WORMER - De kolfbaan van Herberg het Moriaanshoofd dateert minimaal van 1748. Er wordt derhalve al zeker 274 jaar Kolf gespeeld op deze mooie kolfbaan. Vanaf de eerste dag zijn het met name heren die de Kolfsport hier hebben beoefend. Kolf was voorheen net als alle andere sporten met name een sport voor heren. In september 1982 werd de dames kolfclub “de Moriaan” opgericht en zetten vrouwen voet op de kolfbaan van het Moriaanshoofd. De heren en vrouwen speelden echter ieder met de eigen club op de eigen “Soos” avond. De afgelopen jaren ondervond de damesclub “de Moriaan” een sterke teruggang in het aantal leden. Wat de dames ook probeerden de teruggang was moeilijk te keren. In september 2022 heeft de damesclub nog haar 40 jarig jubileum gevierd maar de overgebleven leden konden uiteindelijk de baanhuur niet meer opbrengen en het einde van de club kwam rap in zicht.


De redding kwam uit onverwachte hoek. De heren van kolfclub T.O.G.I.D.O. - Wormer bleken bereid om de dames onderdak te bieden op hun “Soos” avond. Na 150 jaar als heren sociëteit te hebben gefunctioneerd is dit Heren bolwerk nu ook gevallen en zijn de dames welkom op de “Soos” avond van de heren. Voorzitter Maarten van Zaanen: “Dit jaar vieren wij ons 150 jarig bestaan. Wij zijn derhalve een van de oudste sportclubs in de Zaanstreek. In die 150 jaar is er niet veel veranderd in onze club maar na enige vertraging gaan ook de heren van T.O.G.I.D.O. - Wormer met hun tijd mee. Ook de heren moeten iets doen om in de toekomst deze mooie sport te kunnen blijven spelen.”

De kolfbaan van het Moriaanshoofd is de enige baan in de Zaanstreek waar nog Kolf kan worden gespeeld. Woensdagavond is de vast “Soos” avond van Kolfclub T.O.G.I.D.O. –Wormer. De aanvangstijd is 19.30 uur. Met ingang van heden spelen er dus zowel vrouwen als mannen op dezelfde “Soos” avond.

Een ieder is welkom om te komen kijken of om mee te spelen. Spelmateriaal kan worden geleend van de kolfclubs.

Kolfclub T.O.G.I.D.O. – Wormer (Tot Ons Genoegen Is Dit Opgericht) is de oudste kolfclub in Nederland en één van de oudste sportclubs in de Zaanstreek en vindt zijn oorsprong in 1873. Kolfclub de Moriaan is opgericht in 1982.

Herberg het Moriaanshoofd is niet alleen de oudste horeca onderneming in de Zaanstreek maar ook het oudste bedrijf van de Zaanstreek en dateert van 1585. Herberg het Moriaanshoofd is gevestigd aan de Dorpsstraat 417 in Wormer.

Zie onderstaande link voor video over de kolfsport:

https://www.youtube.com/watch?v=b2kzinc0LJo