ZAANDAM -Zie hier het programma van deze week

Donderdag 03 september
· 15:00 Babyteeth
· 20:15 Été 85
· 20:30 Öndög

Vrijdag 04 september
· 14:00 Babyteeth
· 14:15 Cunningham
· 16:45 Été 85
· 17:00 One Man And His Shoes
· 20:15 Misbehaviour
· 20:30 Fire will come

Zaterdag 05 september
· 14:00 De Elfkins - Een klein bakfestijn
· 14:15 Misbehaviour
· 16:45 Gli anni più belli
· 17:00 Été 85
· 20:15 Cunningham
· 20:30 Paradise Drifters met Q&A

Zondag 06 september
· 14:00 De Elfkins - Een klein bakfestijn
· 14:15 Fire will come
· 16:30 Best of Ambacht in Beeld: A Time for Making & The Bowl met nagesprek
· 16:45 Misbehaviour
· 20:15 Babyteeth
· 20:30 Öndög

Maandag 07 september
· 20:15 Été 85
· 20:30 Fire will come

Dinsdag 08 september
· 20:15 Once Were Brothers
· 20:30 Paradise Drifters

Woensdag 09 september
· 15:00 De beentjes van Sint-Hildegard
· 15:15 Öndög
· 20:15 Misbehaviour
· 20:30 Paradise Drifters


Voor meer info kijk op www.de-fabriek.nl